1

  • آخرین اخبار
  • اخبار مسکن مهر
  • اخبار مترو
  • اخبار شرکت
  • اخبار شهر فولاد شهر
امضاء تفاهم نامه امضاء تفاهم نامه امضاء تفاهم نامه تهیه طرح و اجرای آماده سازی زمین بروش (EPC) در برزنهای پنجم و ششم با بنیادمسکن انقلاب اسلامی اصفهان و شرکت جهاد نصر اصفهان
23 آبان 1391
برنامه ریزی و اختصاص برزنهای پنجم برنامه ریزی و اختصاص برزنهای پنجم برنامه ریزی و اختصاص برزنهای پنجم (E) 273 هکتار، ششم (F) 190 هکتار و هفتم (G) 190 هکتار ، به مساحت كل حدود 700 هکتار
23 آبان 1391
تشکیل ستاد طرح مهر در شرکت تشکیل ستاد طرح مهر در شرکت تشکیل ستاد طرح مهر در شرکت عمران شهر جدید پولادشهر و اختصاص مکان وتجهيزات و نیروهای لازم
23 آبان 1391


نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی مایشگاه بزرگ راه و شهرسازی از تاریخ 6 الی 9 آبان ماه سال 1394 در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره
همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی

همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی 26 و 27 بهمن ماه در سالن اجلاس سران برگزار می گردد.

اطلاعیه اطلاعیه

«به اطلاع كليه متقاضيان شركت در استعلام شماره 955 مورخ 93/9/26با موضوع خريد ايستگاه اتوبوس مي رساند مهلت تحويل پاكتها تا پايان وقت اداري مورخ 93/10/27تمديد شد.»

اطلاعیه اطلاعیه

<<به اطلاع کلیه شرکت کنندگان فراخوان انتخاب مشاور نظارت کارگاهی و عالیه شماره 93/8568/ص مورخ 93/9/20می رساند به علت برگزاری جلسه معارفه مدیرعامل محترم شرکت عمران در تاریخ 93/10/9بازگشایی پاکت ها به تاریخ دیگری موکول گردید که متعاقبا از طریق پایگاه شرکت به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.>>

اطلاعیه اطلاعیه به اطلاع كليه شركت كنندگان مناقصه شماره 93/8306/ص مورخ 93/9/15در خصوص اجراي كامل پايگاه بسيج، محوطه و ديوار محوطه مسجد محله E2 شهر جديد فولادشهر مي رساند زمان تشكيل بازگشاي پاكات به تاريخ 93/10/13ساعت 13:00 موكول گرديد.
اطلاعیه اطلاعیه

<<به اطلاع کلیه شرکت کنندگان استعلام شماره 955 مورخ 93/9/26 در خصوص خرید ده دستگاه ایستگاه اتوبوس می رساند مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 93/10/13 تمدید گردید>>

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: