مسکن مهر فولاد شهر

طرح مسكن مهر فولادشهر پس از رفع موانع مالكيتي زمين و با تهيه طرح تفصيلي و آماده سازي زمين در دو منطقه شهرسازي آغاز گرديد كه پس از تغييراتي در نحوه تخصيص واحدها به تعاوني ها و يك مرحله تجميع و نهايي شدن سهم بارگذاري مسكن مهر در فولادشهر به ميزان 32000 واحد، يك منطقه با مساحت 284 هكتار (برزن پنجم) توسط حدود 150 تعاوني ها مسكن و منطقه ديگر به مساحت 232 هكتار(برزن ششم) توسط حدود 30 سازنده و انبوه سازان مسكن تحت برنامه احداث قرار گرفت.


تخصيص هاي مسكن مهر فولادشهر

تعاوني : 13783 واحد
انبوه سازي :12633 واحد
خودمالك : 5632 واحد
 

 


اخبار مسکن مهر

شرایط ثبت نام

 آقايان:

متأهل مجردي كه بچه تحت تكفل دارند.

خانم ها:

1- متآهل
2- مجرد بالاي 35 سال
3- مجردي كه بچه تحت تكلفشان باشند.
 

شرایط عمومي :

الف)متقاضي از وام مسكن مهر و امتيازات دولتي استفاده نكرده باشد.
 ب)سند خانه يا زمين بنام متقاضي نباشند ( از سال 84 به بعد)

 


مدارک مورد نیاز

1) كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه آقا و خانم

2) كپي از كارت ملي پشت و رو آقا و خانم و فرزندان

3) كپي از صفحه اول شناسنامه فرزندان

4) اجاره نامه يا استشهاد محلي مبني بر مستاجر بودن

5) آدرس ، تلفن همراه و ثابت

6) پرداخت مبلغ 10000تومان جهت ثبت نام

 گالری تصاویر

1

درباره شهر

مبحث شهرهاي جديد به شيوه كنوني ، در نظام شهرسازي ايران، فرآيندي نوين و رو به تكامل محسوب مي شود، به دليل رشد فزاينده شهر نشيني در سالهاي اخير و لزوم برنامه ريزي جهت پراكنش و توزيع منطقي جمعيت و ضرورت تدوين الگوها و راهبردهاي خاص براي تأمين خدمات زيربنايي و نيازهاي آتي و آني جمعيت شهرنشيني و ممانعت نسبي از رشد و توسعه فيزيكي هرچه فزونتر و بي رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث شهرهاي جديد امري اجتناب ناپذير تلقي ميشود.
در اين راستا و باتوجه به افزايش رشد جمعيت، خصوصاً جمعيت شهرنشين، و در پي توسعه صنايع و افزايش تقاضا جمعيت اشتغال و به منظور بهبود وضعيت كمي و كيفي شهرهاي بزرگ و تأمين نيازهاي اساسي به ويژه مقوله مسكن، وزارت راه وشهر سازي بر مبناي مصوبه شماره 108338 مورخ 20/12/66 هيأت وزيران اقدام به ايجاد شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ كرده است 

ادامه

تماس با ما
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
 
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: